TEMATYKA

Zakres tematyczny konferencji obejmuje problematykę inżynierii środowiska:

  • oczyszczanie wody i ścieków oraz przeróbka osadów,
  • systemy dystrybucji wody i odprowadzania ścieków,
  • indywidualne systemy wodociągowe i kanalizacyjne,biotechnologia  w inżynierii środowiska,
  • instalacje budowlane: wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe,
  • odpady i ich zagospodarowanie.