PUBLIKACJE

Najlepsze artykuły zostaną opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (11 pkt MNiSW) oraz "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"  (10 pkt MNiSW) lub w Zeszytach Naukowych PW z serii „Inżynieria Środowiska”.

179