RADA NAUKOWA

Rada Naukowa Konferencji

prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich – Politechnika Warszawska – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Anna Bogdan – Politechnika Warszawska

dr inż. Jarosław Chudzicki – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Beata Kowalska – Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Politechnika Warszawska

dr inż. Piotr Manczarski – Politechnika Warszawska

dr inż. Florian Piechurski – Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Jolanta Podedworna – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł – Politechnika Warszawska